Turron chocolate 3 variedades EL ALMENDRO (Chocolate turron 3 varieties EL ALMENDRO)

Purchase this product now and earn 10 points!$12.95 $10.35 US

10.58oz

Turron chocolate crujiente/Crunchy chocolate turron

Turron chocolate con almendras/Chocolate with almonds turron

Turron chocolate con almendras y avellana/Chocolate with almonds and hazelnuts turron

6 in stock

Turron chocolate 3 variedades EL ALMENDRO (Chocolate turron 3 varieties EL ALMENDRO)

Purchase this product now and earn 10 points!$12.95 $10.35 US

SKU: 18111/ Categories: , , Tag:
My Rewards
0